TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2017 07-08-2017

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2017.

Tải Phiếu đăng ký xét tuyển tại đây.

Chi tiết thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2017:

Tải về và Xem